28.05.2022.
Poezija

Satovi su stali – Vanja Parača

 

Satovi su stali

 

Satovi su stali jutros.

Prestali su da dišu

i pamte

kišu tvojih koraka

kroz nepoznat huk.

 

Ne poznaješ me više.

A ja opet hodam

kao da svijet počinje

ispočetka,

uvijek kad napustim misao  

na zadnjem slogu

pjeskovite riječi.

 

Otići ću

tek kad zakuca

početak kraja

nevidljivog čovjeka.

A ti,

ne zaboravi da voliš

cijelim srcem

i onda kad nije cijelo.

 

Vanja Parača