26.05.2024.
Poezija

Smrt majke - Slobodan Ristović

SMRT MAJKE 

 

 

Kada umre bilo čija majka

I Bog joj je siroče

Vreme se promeni

Zagrcne se izvor

Uzruja pesak

Zaškrguće led

Kad umre bilo čija majka

Umesto zastave

Na trnu

Zavijori njena marama

Pod kamenom guja

Poda se šćuka gujiće

Perce neke 'tice

Postane anđeosko krilo

I odleti u rod pokojnice

Te padne na busen

Koji se pretvori u maslačak

Na dan sahrane

U tom rodu

Retko pada kiša

A ako i pada

To je od suza

Koje se ospu sa trešnje

Koja neće roditi

Ni iduće godine

Siroti Bog se nagne

Na ogradu svoje verande

I drhtavim prstima

Okreće dugme na košulji

 

 

Slobodan Ristović