12.09.2023.
Poezija

Srce - Rajko Šćepanović

 

Srce 

 

 

U vječnoj tami

Srce stiješnjeno

Skameni se

Ponekad se glasne

Iz svježe samoće

Gdje sve vode uviru

I ljepše zabolimo

Srce nas namami

U skrovita mjesta

Tamo grešno ljubimo

U pećinama srca

I rane zacijele

Uzalud se opiremo

Bolom otkucava

Mučki nas izda

Kad se ne nadamo

 

Rajko Šćepanović

 (1948 - 2013)