08.02.2021.
Poezija

Strepnja - Biljana Kitić Čakar

 

 

Strepnja 

 

 

I opet kiša dobuje po staklu

Dok noć polako razbraja korake

Ja po navici u vlastitom paklu

Čekajuć´ zoru sabiram sumrake

 

Previše tame u skute se svilo

Pretežak teret za moja ramena

Sve mi odnese što srce je snilo

Tugom i suzom sam obavijena

 

Čemu se nadam na izmaku noći

Šta mi to sutra može da ponudi

To zrnce sreće hoću li pronaći

 

U meni vera sanjiva se budi

Mira mi ne da i napred me tera

Korak mi strepi šta novi dan smera

 

Biljana Kitić Čakar