15.05.2023.
Poezija

Sunčevi saputnici - Simo B. Golubović

Sunčevi saputnici 

 

 

Stihotvorci su

Sunčevi sledbenici,

stalni snevači,

stiholjupci,

stihomani, stihofili,

stihopisci, stihoklepci,

skriptori, skribomani,

Sa stihom spojeni,

sa svemirom stvoreni,

sledbenici Sunca,

sakupljači svetlosti,

svedoci samoće,

sužnjevi slave,

sudije smrti,

svedoci sloge,

srodnici slavnih,

sejači sreće,

skrivači sumnje,

stegonoše saradnje,

sinonimi slobode,

saputnici straha,

sluge Svevišnjeg,

slikari svesti,

skulptori sudbine,

spasioci sumnjivaca,

slušaoci saveta,

strašljivci smrti,

skoli slepci,

Samsoni smrtnici,

savremeni Sizifi,

smenjeni Sokrati,

savršeni susedi,

Saturnovi sinovi,

slučajni stvorovi,

Salamonovi sofisti,

Serapinovi saradnici,

selektivni sekundanti.

 

 

Simo B. Golubović

 

 

 

*

 

Završna pesma iz drugog izdanja knjige  „SIMO SVE SA S“

Knjiga sadrži ukupno 228 pesama sa 10600 reči. Svaka reč je sa slovom S na početku.