06.04.2021.
Poezija

Suza - Nada Karadžić

 

 

Suza 

 

 

Sakrila se tuga u jednoj kapi

iz modrog oka što se prosu,

a duša za tobom još uvek vapi

u nekom svom praznom zanosu.

 

Na trepavicama osta da bdije čista

sklupčala se tu da se nađe

i samo na tren još zablista,

a onda u skrovište opet zađe.

 

Prkosno bdije na svojoj straži

i ćuti dugo, čeka da ode,

trenutak spokoja, da je blaži

 

da bude deo obične vode.

A kada bljesne iznenada

muk će u duši da zavlada.

 

Nada Karadžić