07.08.2021.
Poezija

Tebe se vrlo retko setim - Ana Ahmatova

 

 

Tebe se vrlo retko setim 

 

O, tebe se vrlo retko setim

I tvoja me sudbina ne draži,

Al´ ponekad snovima poletim,

Pa mi duša susret s tobom traži.

 

Tvoj crveni dom kao da me mami;

Crveni dom preko mutne vode,

Ali znam da u gorkoj osami

Ne smem taći sunce ti slobode

 

Ne daj da se sa mojih usana

Čuju reči koje ljubav mole,

Ni da budem stihom očarana –

Žudnje večne dok me pesme bole

 

Al´ budućnost molim tajno često

Kada noć se sećanjem zaplavi,

Naslutim nam i susreta mesto –

Susret veći neg svi zaboravi.

 

 

Ana Ahmatova