20.09.2020.
Poezija

Trag - Jovana Borozan

 

Trag

 

Ja ne postojim voljeni,

u začeću grijeh sam nosila.

Moja tama ne može te osloboditi,

ja sam svijet već ožalostila.

 

Ja ne postojim voljeni,

iako ti je toplo kraj mene.

U mom imenu su tuge

svake ovozemaljske žene.

 

Ja ne postojim voljeni

jer sam ono što se noću sniva

a jutrom prekriva.

 

Ja sam miris svake žene,

koju si sreo.

Ti voliš u meni ono što si u njima prezreo.

 

Jer sve u čemu ogledaš mene,

trag je nepostojeće žene.

 

Jovana Borozan