02.03.2024.
Poezija

U duši skrivene slike - Anđelko Zablaćanski

 

U duši skrivene slike 

 

 

Ne pevaj ptico pesmu koju slavuj jedino zna

Kad bagrem sav beo zamiriše u vedroj noći

Pusti da slušam tišinu ovog u meni bezdna

Opčinjen muzikom njenom u sopstva nemoći.

 

Ne pevaj ptico — od tvog peva uvenuće trave

One iste u čijoj rosi kupao sam vidike

Čeznući da okom zagrlim nebesne zore plave

Opčinjen tonovima u duši sakrivene slike.

 

Ne pevaj ptico — gluv sam za tvoje mučne zvuke

Jer mogu me dirnuti samo čemer i bol istine

Tvoj poj pun je bezvučja i izvan moje muke

A mene opčini pesma kad je sva od suštine.

 

 

Anđelko Zablaćanski