27.03.2020.
Poezija

Velika smrt - Zana Coven

 

Velika smrt

 

Znate li kako izgleda velika smrt?
Ona nema lik
Ona je daleka
O njoj se samo priča
Onda iz mraka izleti zvuk i hvatamo se za njega
Znate li kako izgleda velika smrt
Na TV- u bacaju bijele brojeve po plavom ekranu
Voze je u vojnim kamionima
Iza cerada ništa se ne vidi
Ona se zamišlja

Znate li koju boju ima velika smrt
Možda je boje tih mimetickih cerada
Možda je crna, možda je žuta
Možda je bez boje
Možda je sijeda
Boje srebra onih koje je uzela
Koje je otela unucima
Možda ima boju
Toplih bakinih priča koje je pričala
Zvijezdicama pred spavanje
Nitko ne zna boju velike smrti
Nitko je nije ni vidio
Ona se samo zamišlja

Kakav vonj ima velika smrt
Možda zraka poslije kiše
Možda pokošenog sijena
Možda dedove lule
Dok je veselo pravio krugove od dima
Nitko to ne zna
Nitko nije osjetio vonj velike smrti
Ona se samo zamišlja
Skrivena iza zidova
Zaklonjena bijelim mantilima
Onih koji se sa njom bore

Nitko još ne zna sta je velika smrt
Svi smo vidjeli male smrti
Koje su nas smrvile
Male smrti imaju mjeru čovjeka i bole
Razjedaju jer su naše
Velike smrti su ničije i svačije
Daleke i nestvarne
Dok se ne primaknu bliže
I počnu gušiti dušu
Love u glibi živoj
Otimaju sjaj suncu

Velika smrt ne bira
Melje sve što nadje na svom putu
I smije nam se iza ledja
Jer za nju mi smo glupi
Lako nas prevari, još lakše kupi
Sjedi na našem ramenu egoizma
Na našem oku koje ne želi
Vidjeti nikog osim sebe
Zabija nam nož pohlepe
Našu kratkovidost ismijava
Daje nam zadnji udarac
Nevidljivog trojanca
I uzalud nada da će
Baš nas mimoići

Zana  Coven