15.08.2020.
Poezija

Vetrokaza - Dr Rade Vučićević

 

Vetrokaza

 

Negde u zavejanom koloru

vuk je jagnjio ovcu, koru

su grizli zubi zverinja

glad inja i studeni, prtinio je

 

Stazu za zakasnele, zabludele

akorde ruskog formaliste

tvoje liste i zakoni

pronalazili su olakšavajuću tezu

 

Vezu princeze i atamana

blagoslov sudbine otvaraše

reči, kao muzika okretaše

zarđalu dijademu vetrokaza

 

Nakaza u meni oćuta bol

ljuta se rana otvori lako

tamo gde niko ne zaviruje

tvoja me nežnost dodiruje

 

Osvaja, pjani, da kažem

Stani, kasno je suviše

sve je pobelelo od snega

nestajem, prestajem brojati bojeve

 

Dr Rade Vučićević