30.03.2021.
Poezija

Zašto je nestao Kafka? - Vanja Parača

 

Zašto je nestao Kafka? 

 

 

Ako suza krene,

znaj da stvaram mit,

ispočetka.

 

Oni još vjeruju

da nas je stvorio nebeski hir.

A ja ne znam ništa dalje

od prekida paklenog kruga

i toga da sam jednom nestala.

 

Ne kao biće,

već priča što eonima luta.

Ne znam više ko sam pred zoru,

a ni dok traje oluja.

 

Još se pitam zašto smo odbačeni,

kao planeta bez samoće.

A znam da

zadnji šapat je odavno iznikao

tamo daleko, iza gore.

 

A tebe..

tebe tako dostojanstveno nema,

možda oduvijek traješ

poput nevida svijeta.

 

A ja,

i dalje ću proklinjati ulice

sa imenima silnih velikana

i pitaću nered od života,

 

 

Zašto je nestao Kafka?

 

 

Vanja Parača