06.06.2018.
Satira

Rako Nikćević - Aforizmi

Traže da im vjeruješ

A rade da im ne vjeruješ!

 

*

(AB)-Revolucija teče

Dok revolucionari ne steknu

*

Rako Nikčević

(1938 - 2013)