13.09.2020.
Poezija

In memoriam - Rajko Šćepanović

 

Trpljenje

 

 

Trpio sam od zore bijele

Dok nijesi gola žena bila

Na čistini daleko te budim

Niz ruke ti jesen zalazila

 

Skupljao sam ženu u milini

Ni pogleda nijesam bacio

Da se vratim kad imadem srca

I pretrpim goli život cio

 

Kad si bila žena od ponoći

Ženski oblak jesam dozivao

Da me vodiš gdje nijesam bio

Do riječi što sam skrivao

 

Što nijesam muški pretrpio

Nasamo mi žena osvitala

U njedrima gdje se gora tresla

Sve je raslo što si milovala

 

Rajko Šćepanović

(1948 – 2013)