02.06.2020.
Poezija

Ljubav - Ana Ahmatova

 

Ljubav

 

 

Čas, kao zmija, do klupka

Savivši se kraj srca — baje.

Čas da guče ko gugutka,

Sa beloga okna ne staje.

 

Čas blesne kroz inje sjajno

Il liči na usnulo cveće ...

Ali sigurno i tajno

Odvodi od mira i sreće.

 

Ume da rida — u seti

S violinskom molitvom mekom.

Strašno je kad se oseti

U neznanom osmehu nekom.

      

                   (1911)

 

Ana Ahmatova