14.05.2021.
Poezija

Na vagi života - Biljana Kitić Čakar

 

 

Na vagi života 

 

 

Na klupku života istanjene niti

Zaprete puknućem učas, iznenada

Ni sam ne znaš kako časi istiniti

Dolaze k’o lopov koji se prikrada

 

Na životnoj vagi samo dva su tasa

I nikada ne znaš koji će pretegnut

U glavi ti bubnji bezbroj talambasa

Čekaš ishod bitke nad ambisom nagnut

 

Vidiš crni oblak, a Suncu se nadaš

Da sakrije senke što prete iz mraka

Oterao kišu i njom bi da vladaš

 

A stojiš u mestu slomljenog koraka

Pa molitvu duše nebesima šalješ

Života pšenicu još dugo da melješ

 

Biljana Kitić Čakar