17.04.2020.
Poezijom protiv Korone

Ostani kod kuće, ostani doma! - Aranka Kiš

 

Aranka Kiš, rođena 1966.godine, živi i radi u Subotici. Stihove piše na srpskom i mađarskom jeziku. Prepoznaje trenutke u ljubavnoj poeziji. Pronalazi svoju dečiju dušu u poeziji za decu. Njene pesme našle su svoje mesto u nekoliko međunarodnih zajedničkih zbornika među kojima je i ,, GARAVI SOKAK ,,,  ,, PANONSKI GALEB“ , Međunarodnom zborniku Društvo živih pesnika,,, GOTOVO SAVRŠENI I U PESMAMA PRONAĐENI- ŽIVOTA HARMONIJA ,, ,, MESOPOTAMIJA ,, ,, ŽUBORI,, ,,IMA NEKA TAJNA VEZA,, ,,TRAGOVI ŽIVOTA ,, ,,SLIKANJE REČIMA,,  ,, KNJIGA UZDISAJA ,,    ,  ,, SREMSKO KARLOVAČKI PESNIČKI BRODOVI ,, u antologiji ljubavne poezije ,,SKASKA ZA BESKRAJ I BEZMERJE,, ,, BOŽANSTVENA ŽENO ,, ,, ŽAMOR ŽIVOTA,, ,, POEZOFIJA,, ,, OSAM VEKOVA NAŠEG HRSTANŠTVA,, ,, GRUMEN ZEMLJE,, ,, PREPREKOVA JESEN,,  ,, MEMORIJAL AVDO MUKIĆ,,  ANTOLOGIJA SAVREMENE SRPSKE POEZIJE 2019 ,, ,, REČ U VREMENU,, ,, POEMSKA PREPLITANJA,, i u još nekoliko međunarodnih zbornika. Posedno su joj drage međunarodne zbirke poezije za decu ,, OSMEHNI SE,, izbor poezije za decu i ,, U OKRILJU PORODICE NAJLEPŠE SE SANJA,,

         Svoju prvu samostalnu zbirku objavila je 2015. godine sa naslovom ,, AKO SE PREPOZNAŠ,,  a drugu 2016. godine sa naslovom ,,POGLED U OSMEH ZALJUBLJEN ,, treća dvojezična zbirka na srpskom i mađarskom jeziku ,, NA KRILIMA ŽELJA ,, objavjena je 2018. Četvrta zbirka je spoj poezije i proze za decu sa naslovm ,, JA SAMO VIRIM,, objavljena je 2019. Bavi se i prevođenjem pesama na mađarski jezik, objavljena je 2017. zbirka prevoda pesama Vladanke Cvetković ,, Fragmenti,, ,, Töredékek ,,  i u pripremi zbirka prevoda pesama Prof.Dr Goluba Jašovića. Trenutno odabira pesme za petu zbirku ljubavne poezije.

          Član je kluba pesnika ,,Orfej,, Udruženja balkanskih umetnika i Književnog kluba ,, Sveti Sava,, svi iz Subotice, zatim Subotičkog ogranka SKORa i Hrvatskog književnog društva.

 

 

 

LJUBAV JE…

 

Pogled preko ramena

Sjaj u očima

Ispružena ruka

Drhtaj dlanova

Usna uz vrat

Tihi uzdah

Prst koji luta kožom

Kada me činiš sretnom

Glasan smeh

Zagrljaj topao,mek

Tvoja majica

Meni do butina

Kada priznaješ

Da sam u njoj najlepša

 

 

 

NAŠA PESMA

 

 

Tvoje snažne ruke

Telo mi lome

Zagrljajem

Delove spoje

Vreli dah na koži

Lomaču pravi

Krv u meni

Život žari

Izgubljeni u vrtlogu

Za vazduh grabimo

Stopljeni u celinu

Ljubav slavimo

 

 

SEĆANJE…

 

 

Sećam se blagog pogleda

Topline osmeha

Ruke koja pramen pomera

Nežnog dodira

Sećam se glasa

Šapata niz vrat

Poljubaca velih

Dahom sakrivenih

Sećam se meke košulje

Drhtalja tela

Snage tvog zagrljaja

Plavog oka sjaja

Sećam se...

Videla sam danas...

I ti se svega sećaš