10.04.2020.
Poezijom protiv Korone

Ostani kod kuće, ostani doma! - Daniela Andonovska-Trajkovska

 

 
Daniela Andonovska-Trajkovska (3.02.1979 godina, Birolj, R. Severna Makedonija) je doktor pedagoških nauka u oblasti metodike, a radi kao redovni univerzitetski profesor  na Pedagoškom fakultetu u Bitolju. Predaje: Metodika nastave maternjeg jezika i književnosti, Metodika početnog čitanja i pisanja, Metodika kreativnog pisanja, Kritička pismenost, Metodi socijalne interakcije, Metodi socijalne intervencije, IKT u nastavi jezika i književnosti, Inovacije u nastavi, Multimedijski pristup nastave,... Akreditiran mentor je i za magisterske i doktorske studije. Koosnivač je Univerzitetskog književnog kluba Denicija PFBT UKLO kao i Centra za književnosti, umetnosti, culture, oratorstvo i jezika na Pedagoškom fakultetu u Bitolju.  Član je Makedonskog društva pisca (DPM), Društvo pisaca Bitoljski književen krug (BKK) i Makedonskog naučnog društva (MND) gde je u ulozi pretsednik Uredničkog saveta. Član je uredničkog saveta na Pedagoškom fakultetu u kome radi, glavni urednik je književnog časopisa „Rast“ (BKK), urednik međunarodnog časopisa „Savremeni dijalozi“ (MND), ciklus poetskih zbirki „Zbor vo zborot“ i nekoliko monografija. Pored naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvo (nad 100), kourednik i autor je na međunarodnu stručnu publikaciju „Vodstvo vo obrazovanieto“ i Priračnik za obučuvanje vodači vo obrazovanieto“ (izd. Makedonije i Holandije, 2013) i na univerzitetski učbenik „Kritička pismenost”  (2019). Piše poeziju, kratke priče i književnu kritiku. Autor je 7 knjiga poezija: „Zbor za zborot“  (2014), “Poema za marginite” (2015), „Crna točka“ (2017), „Stapalki“ (2017), „Tri“ (2019), „Kuća na kontrasti“ (2019), „Elektronska krv“ (2019) i jedna prozna kniga: „Kafe, čaj i crveno nebo“. Dobitnik je međunarodne nagrade Noside, Italija (Italija), Praznik na lipite 2018 od Makedonskog društva pisca, „Krste Čačanski“ za prozu, (2019), Karamanov 2019 za poeziju (2019). 

 

 

 

TUPI UGAO

 

ostavio si mi

tačku na pupak

poljubcem

iza njega –

novi se svet otvorio

u polukrug

 

 

PITAGOROVA TEOREMA

 

Ljubim hipotenuzu

na koju zidas našu kuću snova

sa kamenčićima svih naših mimohoda

i slučajnih susreta kroz vekove

svih naših zajedničkih života

koji se rađaju na pravu liniju

koja sva vremena odjednom seče

 

Ljubim ti svih 90 stepeni

I katete sa otvorenim dlanovima

I sve bezobrazne poglede

na moje golo telo ti ljubim

 

Ja – četvrtina od pravougla

sanjam dijametralno nebo od uzdaha

 

Ljubim ovu hipotenuzu

na koju zidas kvadarat naše kuće

 

 

KONCENTRICNE KRUGOVE

 

Gladna za tangentu

Širim se oko kamička

I u koncentricnim se krugovima

Prerađam sama

 

Prevod sa makedonskog na srpski jezik: Borče Panov