28.04.2020.
Poezijom protiv Korone

Ostani kod kuće, ostani doma! - Igor Krajčev

 

Igor Krajčev je makedonski pisac, pesnik, književni kritičar i istraživač.

2005. godine objavio je svoju prvu knjigu Realnosti, zbirku postmodernističke poezije.

Krajčev je 2007. objavio svoj prvi epsko-fantastični roman "Ratnici i heroji" u izdanju Matice, koji je 2012. objavio drugo izdanje ovog romana.

2009. godine, koji je ponovo objavio Matica, objavljen je drugi roman Igora Krajčeva "Tri sekunde".

Od 2010. do 2015. godine bio je član Organizacionog odbora Međunarodne manifestacije o poeziji „Racinovi susreti“, kao i dela Organizacionog odbora manifestacije poezije „Dečji račinski susreti“.

Oktobra 2011, na poziv makedonskog ambasadora u Austriji, g. Gjorgi Filipov, predstavlja Makedoniju i Veles u Beču svojom poezijom, a u aprilu 2012. na poziv makedonskog konzula Mr. Dragan Gjurcevski, iz Toronta u Kanadi, imao je potpunu promociju svojih prethodnih radova pred velikim brojem čitalaca u Kanadi.

Krajčev je predstavljen u najnovijoj antologiji mlade makedonske poezije i proze "Vetar donosi lepo vreme", a svojom poezijom predstavljen je u najnovijoj antologiji savremene makedonske poezije prevedeno na ukrajinski, koju je pripremila eminentna ukrajinska pesnica Ana Bagriana, a koja je objavljena u Avgust 2012.

U 2013. godini, zajedno s još nekoliko mladih makedonskih autora, predstavljen je hrvatskoj publici, preveden na hrvatski, u sklopu emisije "Makedonija", koja predstavlja prozu i poeziju deset mladih makedonskih autora.

Dobitnik je najvišeg priznanja grada Velesa „Devetog priznanja“ za 9. novembar za dostignuća u oblasti književnosti, kao i za poseban doprinos razvoju kulture u gradu.

U januaru 2013. godine, Igor Krajčev osvojio je prestižnu nagradu "Majstori proze" za najbolju proznu knjigu za prošlu godinu za drugo izdanje romana "Ratnici i heroji".

U avgustu 2013. godine, Igor Krajčev je promovisao svoje radove, kao i svoju poeziju, u makedonskom kulturnom centru "Galleri MC" u Njujorku, SAD.

Juna 2014. pesma „Tvrđava“ i juni 2016. pesma „Rođenje pesme“ Igora Krajčeva pesme su današnjeg prestižnog američkog časopisa „Vox Poetica“, koji je ovlašćeni nominovani za nagradu „Pushkart“.

Godine 2014. dobio je specijalnu nagradu „Karamanov 2014“ na Karaman susretima, za svoju knjigu „Krug pola kruga“.

2015. godine promovisao je svoj pesnički rad u Londonu.

Takođe je dobitnik nagrada: "Književni krug" iz Bitoljskog književnog kruga, nagrada "Praznik lipa" za najbolju pesmu, koju dodeljuje DPM, a 2016. dobio je prestižnu nagradu "Enhalon" za najbolju pesmu mladog autora Struga poezije večeri. U 2018. godini dobio je nagradu "Spomen-ploča 9. novembra" koju je dodeljila opština Veles.

Godine 2019. objavio je svoju petu knjigu - pesničku zbirku "21", koja je na Struškim književnim susretima dobila prestižnu nagradu "Jovan Koteski".

U aprilu 2020. organizator je festivala virtuelne poezije UJEDINJENI SVET POEZIJE, kojem su prisustvovala poznata svetska pesnička imena.

Krajcev je punopravni član Udruženja pisaca Makedonije, a od marta 2018. član je njegovog Predsedništva.

Radi kao direktor Lokalne biblioteke „Goce Delčev“ - Veles, koja u dva navrata pod njegovim vođstvom dobija nagradu „Biblioteka godine“.

 

 

*

 

Игор Крајчев е македонски писател, поет, литературен критичар и научен работник.

            Во 2005 година, ја издаде својата прва книга „Ð еалности“ - збирка постмодернистичка поезија.

            Во 2007 година, Крајчев го издаде својот прв епско-фантастичен роман „Воини и херои“, во издание на Матица, која во 2012 година го објави и второто издание од овој роман.

             Во 2009 година, повторно во издание на Матица, излезе вториот роман на Игор Крајчев „Три секунди“,

            Од 2010 до 2015-та, е член на Организацискиот одбор на МеÑ“ународната поетска манифестација „Рацинови средби“, како и дел од организацискиот одбор на поетската манифестација „Детски Рацинови средби“.

            Во октомври 2011 на покана на македонскиот амбасадор во Австрија г. Ѓорги Филипов, ја претставува Македонија и Велес во Виена со своја поезија, а во април 2012, на покана на македонскиот конзул г. Драган Ѓурчевски, во Торонто, Канада, имаше комплетна промоција на своите дотогашни трудови пред бројната читателска публика во Канада.

            Крајчев е застапен во најновата антологија на младата македонска поезија и проза „Ветрот носи убаво време“, a со своја поезија е застапен и во најновата антологија на современата македонска поезија преведена на украински јазик, подготвена од еминентната украинска поетеса Ана Багријана, која беше издадена во август 2012 година.

            Во 2013 година, заедно со уште неколку млади македонски автори е претставен пред хрватската публика, преведен на хрватски јазик, како дел од ревијата „Македонија“ во која е претставена проза и поезија на десет млади македонски автори.

Добитник на највисокото признание на град Велес „Деветоноемвриско признание“ за достигнувања на полето на литературата, како и за посебен придонес за развојот на културата во градот.

            Во јануари 2013 година, Игор Крајчев е добитник на престижната награда „Прозни Мајстори“ доделена за најдобра прозна книга за изминатата година за второто издание на романот „Воини и херои“.

            Во август 2013 година, Игор Крајчев има промоција на своите дела, како и на својата поезија, во Македонскиот културен центар „Gallery MC“ во Њујорк, САД.

            Во јуни 2014 песната „Тврдина“ и јуни 2016, песната „Ð аÑ“ање на песната“ на Игор Крајчев се песни на денот во престижното американско списание „Vox Poetica“, кое е овластен предлагач за наградата „Пушкарт“.

            Во 2014-та ја добива специјалната награда „Караманов 2014“ на Карамановите средби, за својата книга „Круг полу круг“.

            Во 2015 година остварува промоција на својот поетски опус во Лондон.

            Добитник е уште на наградите: „Книжевен круг“ од Битолскиот книжевен круг, наградата „Празник на липите“ за најдобра песна, која ја доделува ДПМ, a во 2016-та година ја довива престижната награда „Енхалон“ за најдобра песна од млад автор на Струшките вечери на поезијата. Во 2018 година ја добива наградата „Спомен-плакета 9 Ноември“ што ја доделува Општина Велес.

            Во 2019 година ја издава својата петта книга – поетската збирка „21“ која е добитник на престижната награда „Јован Котески“ на Струшките книжевни средби.

            Во април 2020 е организатор на виртуелниот поетски фестивал UNITED WORLD OF POETRY, на кој учествуваа светски познати поетски имиња.

            Крајчев е полноправен член на Друштвото на писатели на Македонија, а од март 2018 година е член на неговото Претседателство.

            Работи како Директор на Локална библиотека „Гоце Делчев“ – Велес, која во два наврати под негово раководство ја добива наградата „Библиотека на година“.

 

 

 

ŽIVOT JE PARTIJA ŠAHA

 

Igram jedinstvenu

I najvažniju partiju šaha,

Kao borbu sa nepoznatim protivnikom…

Osećam da gubim,

Da žrtvujem

Svoje najbolje figure

Kako bih dobio na Vremenu…

Jedino žalim

Zašto ranije

Nisam shvatio

Da cilj nije pobeda

- To je nemoguće,

Važno je odložiti

Poraz…

Šteta što ne umemo

Da letimo,

Šahovska tabla

Najbolje se vidi

Odozgo…

 

 

ČOVEK S PREDRASUDAMA

 

Bio sam dete s predrasudama

bojio sve u crno i belo,

tada sam znao da su

filmovi dugi

a džez dosadan

da smo mi dobri, a drugi zli

i da sve reke teku samo ka jugu.

Zatim, obavio sam sunce nekoliko puta

mnogo sam posmatrao i mnogo mnogo naučio,

i sada mi filmovi nisu više dugi

čuo sam i džez i još uvek ga slušam

i video sam neke od nas zle i druge dobre

i mnoge reke koje ne teku ka jugu.

Pitam se koliko je krugova potrebno

da ubijem predrasude

moje sadašnjosti…

Sada sam čovek s predrasudama,

nisam više dete…

 

 

LETAČI S JEDNIM KRILOM

 

Smeta mi moje jedno krilo

dok padam dole

u ambis

prema ogromnoj tmini

budućnosti…

Naučio sam vešto

da izbegavam

sve one s jednim krilom,

koje prolazim

tokom mog pada -

da me ne bi povredio

udar jak…

Kao da je to važno

i tako niko nije

preživeo

ovo iscrpljujuće

padanje…

Kada bismo se samo setili

da zagrljeni

mi možemo

i da letimo...