08.04.2020.
Poezijom protiv Korone

Ostani kod kuće, ostani doma! - Natalija Nedeljkova

 

Natalija Nedeljkova rođena je 1969. godine u Rusiji, a od 1984. godine živi u Bugarskoj. Diplomirala poljsku filologiju na Univerzitetu „St. Kliment Ohridski “sa Filološkog fakulteta Slovenije. Ona je novinarka, prevodilac, pesnik i predsednica Odbora za kreativnost bugarske organizacije, članica Saveza pisaca ruskog jezika u Bugarskoj i Udruženja bugarskih prevodilaca. Prevodi na ruski, poljski, makedonski, srpski, hrvatski i crnogorski jezik. Autor je pesničkih knjiga "U pozorištu senki", "Železnice u nebu", "Jedna iza vrata", i dvojezičnih zbirki sa ruskom pesnicom Valentinom Sergejevom, "Onamo, iza zime". Dobitnica je Međunarodne nagrade za književni prevod i Međunarodne nagrade za poeziju „Ana Ahmatova“.

Pesme Natalije Nedalkove prevedene su na makedonski, srpski, crnogorski i poljski jezik.

 

 

DOBRA VEST

 

Uhvati se za dobru vest

kao davljenik za slamku,

da ne potoneš u okean

univerzalne tuge.

 

Slamka po slamka,svija se gnijezdo,

iz kojeg će se izleći

Plava ptica

ili golub,

pokazujući pravi smer

ka brodu spasa.

 

Put u novi svet.

Svet dobrih vesti.

 

(Prevod: Labud N. Lončar)

 

 

 

SIDRO

 

Želiš znati

tačno značenje svake reči.

Pravilna upotreba istih

je ono pouzdano sidro,

koje ostaju u sebi

aksiomatske logike i

konvencionalne dimenzije.

 

Ali bez napuštanja poznate obale,

kako ćeš znati da postoje

druga mora

pa čak i okeani

u jednom bezdnu

semantike?

 

(Prevod: Labud N. Lončar)

 

 

ZACRTANI PUT

 

To što treba da se desi

desiće se.

Da li

Kada,

Šta i Ko i Koliko

će se desiti,

ponekad mi odlučujemo

a ne on: Slučaj

 

Ko će početi

performans taj a

Ko će ga završiti,

Koja vrata će se otvoriti,

Ko katanacem će

se zaključati

mi odlučujemo

a ne on.

Slučaj.

 

I na

šahovskoj tabli bitisanja

opet on diktira svaki potez,

 

Odluči šta ćeš biti tamo:

Igrač ili figura.

 

(Prevod: Goran Radičević)